Nota Slotwijzigingen 2018

Voorstel

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

19 december 2018 / 94/2018

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2018
 

Onderwerp

Slotwijzigingen 2018

Programma / Programmanummer

Bestuur & Middelen / 1042

Portefeuillehouder

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2018

Samenvatting

Voor u ligt de nota Slotwijzigingen 2018. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2018 en melden we financiële afwijkingen (peildatum 1 oktober 2018) ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2018 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
 

Voorstel om te besluiten

  1. de nota Slotwijzigingen 2018 vast te stellen;
  2. begrotingswijziging  BW-01645 (Meldingen Slotwijzigingen 2018) en BW-01646 (Technische Wijzigingen Slotwijzigingen 2018) vast te stellen.