Nota Slotwijzigingen 2018

Dienstverlening & burgerzaken

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Tekort  verkiezingen, referendum

-100

0

0

0

0

Totaal meldingen

-100

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.