Nota Slotwijzigingen 2018

Grondbeleid

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Geen meldingen

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

-86

Totaal meldingen

-86

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur en Middelen.