Nota Slotwijzigingen 2018

Inkomen & Armoedebestrijding

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal meldingen

0

0

0

0

0

Meldingen
Niet van toepassing.