Nota Slotwijzigingen 2018

Openbare ruimte

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Tekort op Reinigingsheffing

-140

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling

-5

Totaal meldingen

-145

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Taakmutaties

Suppletie-uitkering bommenregeling
Zie toelichting onder taakmutaties bij het programma Bestuur en Middelen.