Nota Slotwijzigingen 2018

Wijkontwikkeling

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Wijkaanpak

50

Totaal meldingen

50

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.