Nota Slotwijzigingen 2018

Wonen

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen

Gemeentegaranties Woonverenigingen

40

Meldingen, budget neutraal

Startersleningen; lasten

26

Startersleningen; baten

-26

Totaal meldingen

40

0

0

0

0

Meldingen
De meldingen zijn toegelicht in het hoofdstuk 'Financieel Perspectief'.

Meldingen, budget neutraal

Startersleningen
Doordat er minder startersleningen zijn uitgeven vallen de lasten voor de startersleningen € 26.000 lager uit. We stellen voor met dit zelfde bedrag de onttrekking uit de reserve startersleningen te verlagen.