Nota Slotwijzigingen 2018

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

Financiële afwijkingen

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Meldingen, budget neutraal

Subsidiereg restauratie monumenten; lasten

-75

Subsidiereg restauratie monumenten, baten

75

Totaal meldingen

0

0

0

0

0

Meldingen, budget neutraal

Subsidieregeling restauratie monumenten
We stellen voor lasten en baten met € 75.000 te verhogen. In 2018 is  er voor de restauratie aan monumenten een  subsidie uitgekeerd van € 23.000. Het subsidiebedrag van € 23.000is gedekt door een bijdrage van € 12.000 uit onze ISV-reserve en een subsidie van de provincie van € 11.000.
Daarnaast heeft er vanuit de provincie een subsidievaststelling 2017 voor de Instandhouding Monumenten plaatsgevonden, hierin is het subsidiebedrag € 51.000 lager uitgevallen, dit bedrag wordt terugbetaald aan de provincie.